Projekty unijne

Firma Inter_Edu Dawid Kubacki realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Utworzenie Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy "Centrum EduFun" wprowadzającego innowacyjne usługi edukacyjne na rynek regionalny”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-099/12-00 zawarta 26 lipca 2013 r.

Termin realizacji projektu: 01.08.2012-30.06.2015.

Całkowita wartość projektu: 1 849 945,00 PLN

W tym kwota dofinansowania: 562 980,73 PLN

W ramach powyższego projektu planowane jest stworzenie innowacyjnego Centrum interaktywnej edukacji, łączącego w sobie elementy edukacji i zabawy.

Przedmiotem projektu jest m.in. zakup nowych, innowacyjnych środków trwałych, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wprowadzenia na rynek nowoczesnych usług świadczonych przez Inter_Edu Dawid Kubacki, a mianowicie:

  • 1. Utworzenie strefy robotów, elektryczności, przyrody i warsztatów.
  • 2. Utworzenie Strefy Laboratorium chemiczno-biologicznego.
  • 3. Utworzenie strefy edukacyjnych zabaw dla najmłodszych.
  • 4. Utworzenie strefy ogólnodostępnej w przestrzeni .
  • Adres realizacji: Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy, ul. Morska 5, 81-240 REDA

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego