Polityka prywatności Inter_Edu Dawid Kubacki

Szanując prywatność, autonomię i godność swoich klientów Inter_Edu Dawid Kubacki zapewnia wszystkim Użytkownikom strony:

Polityka prywatności


________________________________________

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.interedu.pl (dalej „Serwis”). Wdrożenie polityki prywatności w brzmieniu obowiązującym pozwala na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tej materii normami prawa, przy zachowaniu zasad urzeczywistniających zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Inter_Edu Dawid Kubacki z siedzibą w Pucku przy ul. Sędzickiego 21/2 NIP 587-131-74-12 (dalej w skrócie „CEF” lub Administrator).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty, pod adresem wskazanym w pkt.2.

4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się w zgodzie z prawem międzynarodowym oraz przepisami prawa krajowego, tj. stosownie zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez CEF w sposób priorytetowy. CEF dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.

6. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych CEF oraz na ich przetwarzanie przez CEF w celu rezerwacji usługi. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.

7. CEF przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie

o Pana/Pani prośby o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora, prośba ta jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, o czym przedstawiciel Administratora informuje również w toku rozmowy lub wymiany korespondencji,

o na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych (różnego rodzaju: urodziny/półkolonie/eventy/pikniki i wszystkie inne usługi oferowane przez Administratora)– w przypadku zawarcia takiej umowy; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu z Panią/Panem w przypadku odwołania lub przełożenia terminu, zmian w realizacji lub uszczegółowienia warunków współpracy,

o na postawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do skorzystania/wykonania z danej usługi/wydarzenia lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jednak skorzystanie z usługi/wydarzenia na potrzeby której dane są zbierane. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, lub w jakimkolwiek dodatkowym zakresie, ma charakter fakultatywny.

9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. CEF ma prawo i obowiązek udzielić informacji o przetwarzanych danych osobowych organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.

10. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co jednak nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez CEF sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez CEF powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu; firmom księgowym lub audytorskim, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora; firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.

14. CEF ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

15. Strona internetowa CEF wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

16. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:

1. W zakresie uzasadnionym realizacją daną usługi, CEF może poprosić użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

 imię i nazwisko

 adres

 numer telefonu

 adres poczty elektronicznej

 kraj

 dane uczestnika wydarzenia

 szczegółowe dane charakterystyczne/dotyczące wyboru usługi

2. Zakres danych każdorazowo dostosowany jest do konkretnej usługii nie zawiera danych które nie są niezbędne do jej realizacji.

3. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez CEF w następujących celach:

 realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury),

 do kontaktowania się z użytkownikami – rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularza kontaktowego. Dane wprowadzane do formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie i nie są dalej wykorzystywane.

 w celach statystycznych,

 w celach marketingowych - pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Centrum Nauki I Zabawy EduFun (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.

17. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. CEF nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityk prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.

18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych/innych zawartych z CEF, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych i/lub prawnych. W przypadku gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania.

Dziękujemy za zapoznanie się! Miłego dnia!

Adresy E-mail

________________________________________

Adresy E-mail Użytkowników podawanych do Newslattera nie są i nie będą nigdzie publikowane, przetwarzane, sprzedawane, udostępniane za opłatą – w związku z czym nie musicie się obawiać dodawania do żadnych list mailingowych, otrzymywania sponsorowanych maili reklamowych, i wszelkiego innego niechcianego spamu.

Pliki Cookies

________________________________________

Czym są pliki cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informacje o "długości życia" ciasteczka (określa czas jego przechowywania na danym urządzeniu), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

1. Serwis internetowego edufun.pl stosuje pliki cookies w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji anonimowego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na ustawienie preferowanej wersji językowej serwisu,

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zapisanie identyfikatora sesji anonimowego użytkownika, która umożliwia poprawne działanie serwisu,

- utrzymania sesji użytkownika zalogowanego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Jak wyłączyć pliki cookies

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Motto, które kieruje naszymi działaniami

Wizja bez akcji jest tylko snem. Akcja bez wizji to strata czasu. Akcja z wizją może zmienić świat!

Joel Arthur Barker